Snowdonia Attractions

English
Job title: Membership & Marketing Officer
Answerable to: Chairman and Management Group
Salary: Up to £24,000 per annum pro rata

Personal specification / skills / experience:

  • Good organisational skills
  • Marketing skills including PR, business-to-business and consumer
  • Strong background & awareness of social media
  • IT skills essential
  • Command of the Welsh language desirable

A full job description is available by contacting Jonathan Williams Ellis - jwe@glasfryn.co.uk
Applications by letter and C.V

Cymraeg
Teitl y swydd: Swyddog Marchnata ac Aelodaeth
Yn atebol i’r: Cadeirydd a Grŵp Rheoli
Cyflog: Hyd at £24,000 y flwyddyn pro rata

Manyleb personol / sgiliau / profiad:

  • Sgiliau trefnu rhagorol
  • Sgiliau Marchnata gan gynnwys Cysylltiadau Cyhoeddus, busnes i fusnes a phrynwr
  • Cefndir cryf ac ymwybyddiaeth o gyfryngau cymdeithasol
  • Sgiliau TG yn hanfodol bwysig
  • Y gallu i ddefnyddio’r Iaith Gymraeg yn ddymunol

Swydd ddisgrifiad lawn ar gael drwy gysylltu â Jonathan Williams Ellis - jwe@glasfryn.co.uk
Ceisiadau trwy lythyr a C.V