Sw Môr Môn

Anglesey Sea Zoo, Brynsiencyn, Anglesey, LL61 6TQ

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01248 430411   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Dewch i weld y gorau o fywyd y môr Prydain ym mhrif atyniad pob tywydd i’r teulu ar Ynys Môn. Cewch gwrdd â rhai infertebratau gwych yn yr Ardal Dim Esgyrn, ffau’r morflaidd a sleifio drwy longddrylliad y Seven Sisters! Dewch i weld ein rhaglen gadwraeth ar gyfer morfeirch a chimychiaid, a’r goedwig gwymon sy’n llawn pysgod anferth a’n harddangosfa hudolus o Sglefrod Môr. Cynhelir sgyrsiau rhyngweithiol dyddiol, ac mae’r Caffi Pyllau Glan Môr trwyddedig yn gwerthu cynnyrch lleol, siop anrhegion wych, golff gwallgof, maes chwarae antur, castell neidio a sleid enfawr, gyda golygfeydd gwych o Afon Menai a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Ail-ymweliadau am ddim am wythnos o’r diwrnod y byddwch yn prynu tocyn! Felly gallwch ddychwelyd i brofi ein sgyrsiau dyddiol neu i ddefnyddio’r maes chwarae. Ar gyfer pob oed a phob math o dywydd mae’n Ddiwrnod Allan Gwych!

Cyfeiriadau Dilynwch yr A55 ar draws Pont Britannia yna dilyn yr arwyddion Cimwch Brown ar hyd yr A4080 o Lanfairpwll i Frynsiencyn.

Atyniadau Eraill


RibRide

RibRide

7.3 milltir i ffwrdd

Wales Coast Path

Castell Biwmares

11.4 milltir i ffwrdd

Gelli Gyffwrdd

Gelli Gyffwrdd

9.8 milltir i ffwrdd