Zip World Plummet

Archebu

Bargen Tocyn Eryri

  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Mae tŵr y Plummet Tower yn dros 31m (100 troedfedd) o uchder ac yno mae dynwaredwr parasiwt coed gyda ffan bŵer, yr uchaf yn y byd. Mae’n dipyn o waith mynd i fyny’r tŵr ei hunan, ond bydd yr olygfa banoramig o’r pen uchaf yn gwneud hynny’n wirioneddol werth yr ymdrech.

Bydd ein hyfforddwyr ni’n gwneud y profion diogelwch terfynol wrth i chi sefyll ar y llwyfan neidio ac edrych ar yr olygfa anhygoel a chael eich synnu faint o ffordd sydd i fynd i lawr. Mae technoleg chwyldroadol y ffan bŵer yn sicrhau y byddwch yn glanio’n esmwyth.

Atyniadau Eraill


Wales Coast Path