Snowdonia Attractions

image

CERDYN GOSTYNGIADAU ERYRI I YMWELWYR


Cerdyn Eryri yw’r cerdyn gostyngiad delfrydol i ymwelwyr gan roi mynediad i dros 50 o atyniadau sy’n cymryd rhan, gweithgareddau, tai bwyta, siopau a darparwyr llety.

Pris pob tocyn yw £5/person ac mae’n ddilys am 12 mis - gan roi gwerth anhygoel am arian!

P’un ai ydych yn ymwelydd neu’n byw yn Eryri, mae llawer o ffyrdd o arbed arian gyda Cherdyn Eryri - o siopa a bwyta allan i bethau i’w gwneud a llefydd i aros.

Archebwch eich tocyn a dechrau arbed arian heddiw!

Telerau ac Amodau yn berthnasol.

Gwybod mwy a dod o hyd i'r bargeinion