Atyniadau Eryri

Atyniadau Gorau Eryri

#GoSnowdonia

Mae Atyniadau Eryri yn sefydliad gydag aelodau sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo ardal Mynyddoedd ac Arfordir Eryri a’r hyn mae’n ei gynnig i dwristiaid.

Mae ein haelodaeth yn cynnwys atyniadau o’r safon uchaf i ymwelwyr yng Ngogledd Cymru, ac rydym wedi ymrwymo i gynnig dyddiau allan gwych i deuluoedd a theithwyr annibynnol yn Eryri a’r ardal gyfagos. Mae’r wefan hon yn rhoi arweiniad cyflawn i bethau i’w gwneud yn yr ardal, o ddiwrnodau allan i deuluoedd i wyliau byr a gwyliau antur.

 

Gweithgareddau Antur

Rhyddhau eich personoliaeth anturus a mwynhau cyffro unigryw ym mhrifddinas antur Cymru.

 

 

Hwyl i’r Teulu

Creu atgofion fydd yn parhau am oes yn atyniadau cyffrous ac unigryw i’r teulu yn Eryri.

 

 

Gerddi a Pharciau

Ymgolli mewn golygfeydd godidog a llwybrau cerdded ymlaciol ym mharciau a gerddi braf Eryri.

 

 

Treftadaeth a Diwylliant

Darganfod y trysorau diwylliannol cudd sydd yng nghadarnle’r Gymraeg a thraddodiadau Cymreig.

 

 

Amgueddfeydd ac Orielau

Cael eich ysbrydoli gan artistiaid lleol a darganfod hanesion am Eryri.

 

 

Rheilffyrdd Stêm

Mwynhau golygfeydd godidog o gopaon y mynyddoedd neu ar hyd llynnoedd prydferth ar reilffyrdd treftadaeth Eryri.

 

 

Anturiaethau Tanddaearol

Archwilio’r twneli troellog a’r siambrau lliwgar sy’n cuddio mewn byd o chwedlau.

 

 

Cestyll Gogledd Cymru

Camu nôl i’r gorffennol yn un o bedwar Safle Castell Treftadaeth y Byd UNESCO yn y gogledd.

 

 

Trafnidiaeth Golygfaol

Travel from Coast to Country and take in the stunning scenery as you go!

 


Chwarae, Archwilio a Darganfod

Cystadleuaeth i Ennill Gwyliau

Hoffech chi gael cyfle i ennill gwyliau byr moethus yn Eryri?

Rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth gwyliau ar-lein heddiw er mwyn cael cyfle i ennill!

Rhowch gynnig arni

Cerdyn Gostyngiad i Ymwelwyr

Mynnwch eich cerdyn a dechreuwch arbed heddiw!

Prynwch Gerdyn Eryri er mwyn arbed arian ar dros 50 o atyniadau, tai bwyta, gweithgareddau, siopau a darparwyr llety.

Mwy o wybodaeth

 

 

#DarganfodEichEpig