Treetop Nets Zip World

Archebu

Bargen Tocyn Eryri

  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Dyma’r profiad bownsio diweddaraf, mewn coedwig hudolus o Ffynidwydd Douglas yng Ngogledd Cymru, y rhwydi coed Treetop Nets® uchaf yn y byd, dros 60 troedfedd uwchben llawr y goedwig. Mae dros 100,000 o ymwelwyr wedi cael profi’r antur hwn yn barod yn Cumbria, a nawr dyma Zip World yn falch o ddod â’r Treetop Nets® i Ogledd Cymru.

Mae’r rhain yn cynnwys y daith gerdded ar rwydi hiraf yn Ewrop, yn troelli trwy 250m o goetir, gyda rhwydi mawr fel trampolinau a thwneli i’r holl deulu gael rhedeg, bownsio a neidio rhwng y tai sy’n eu cysylltu yn y coed.

Cafodd Treetop Nets® ei gynllunio i gynnig ffordd ryfeddol ac anturus i blant ac oedolion gael chwarae yn uchel yn y coed. Yn wahanol i’r cyrsiau rhaffau uchel arferol, bydd ochrau o rwyd 3m o uchder o’ch cwmpas, sy’n golygu y byddwch yn ddiogel trwy’r amser ac felly fydd dim angen harnais.

Mae caffi – y Fforest Caffi – ar y safle i ateb eich angen am fwyd a diod ar ôl gorffen!

Atyniadau Eraill


Wales Coast Path