Parc Antur Surf Snowdonia


Archebu

portmeirion-1

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch ym Mharc Antur Surf Snowdonia: y lagŵn syrffio mewndirol cyntaf yn y byd a’r gyrchfan gwyliau antur awyr agored fwyaf deniadol yn y Deyrnas Unedig i chi, eich cyfeillion a’r holl deulu gael ei mwynhau.

Yr atyniad mwyaf poblogaidd yw’r lagŵn syrffio 300 metr o hyd, ond mae llwythi o bethau eraill i chi eu profi pan fyddwch yn ymweld – campau a chyffro adrenalin ar ein lagŵn Crash a Sblash neu gorff-fyrddio, yn ogystal â lle chwarae meddal i blant.

Beth am drefnu i gael gwyliau byr neu benwythnos syrffio a dysgu syrffio gyda’n hysgol syrffio gyfeillgar? Rydym ni’n cynnig gwersi a chyrsiau wedi’u trefnu’n benodol, ar gyfer pob oed a gallu.

Mae ein bwyty a bar o’r radd flaenaf, yn cynnig y gorau o gynnyrch lleol, ac mae llefydd aros gwely a brecwast glampio ar y safle, yn dechrau o £25 y person y noson.

Os ydych chi’n chwilio am wyliau o weithgareddau ffantastig neu ddiwrnod allan gwych i’r teulu, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Rydym ni yn Eryri, Gogledd Cymru, wrth galon digwyddiadau antur awyr agored yn y Deyrnas Unedig.

Cyrraedd yma


Cyfarwyddiadau