Parc Cenedlaethol Eryri

portmeirion-1

Parc Cenedlaethol Eryri yw un o’r rhai mwyaf ym Mhrydain. Dyma’n sicr yw’r un mwyaf mawreddog, yn brolio’r copa uchaf yng Nghymru a Lloegr. Fodd bynnag, mae llawer mwy i Barc Cenedlaethol Eryri na’r Wyddfa. Mae’r Parc yn ymestyn dros 823 milltir sgwâr; saif naw cadwyn o fynyddoedd o fewn ei ffiniau, yn cynnwys dros 90 o gopaon a 100 o lynnoedd - digon o le ar gyfer gweithgareddau awyr agored gwych i bob oed a gallu.

Gyda thirweddau gwyllt a phentrefi sy’n llawn hanes, mae Parc Cenedlaethol Eryri yn gyrchfan drawiadol ar gyfer gwyliau llawn gweithgareddau, gwyliau byr neu ddyddiau allan gyda’r teulu a ffrindiau. Mae’r Parc fwyaf adnabyddus am deithiau crwydro, ond mae digonedd o bethau eraill i’w mwynhau, o raeadrau, llynnoedd a beicio mynydd o’r radd flaenaf, i reilffordd stêm hynafol sy’n dringo’r copa uchaf yng Nghymru. Mae chwaraeon dŵr a physgota yn hynod o boblogaidd gan fod yma ddigon o lynnoedd, afonydd a morlinau i’w mwynhau! Mae rhwydweithiau llwybrau ceffylau helaeth i’r rhai sy’n hoffi teithio ar gefn ceffyl, ac mae cyrsiau golff o’r radd flaenaf yn frith drwy’r Parc Cenedlaethol.

Cyrraedd yma


Cyfarwyddiadau