Gwaith Llechi Inigo Jones


Archebu

portmeirion-1

Cafodd y gweithdy ei sefydlu yn 1861 i wneud rhannau ar gyfer llechi ysgrifennu i ysgolion. Mae’r cwmni erbyn hyn yn cynnig teithiau hunan-dywys o’r gweithdy a chyfle ar gyfer caligraffi ac ysgythru ar ddarn o lechen i’w gadw i gofio am eich ymweliad. Mae gan y cwmni hefyd ystafell arddangos gyda chynnyrch llechi ar werth, ac anrhegion Cymreig a Cheltaidd eraill.

Dechreuodd y daith o gwmpas y gweithdy yn yr 1980au cynnar am fod cymaint o alw amdani. Bydd pobl yn tywys eu hunain o gwmpas ac mae’n addysgol ac yn hwyl. Bydd cyflwyniad fideo i ddechrau, wedyn cewch grwydro trwy’r gweithdai ar eich cyflymder eich hunan a gweld y peiriannau, gan wrando ar sylwebaeth bersonol ar dâp.

Mae hefyd arddangosfeydd am ddaeareg, hanes, caligraffi a thorri llythrennau. Cewch gyfle i wneud caligraffi ac ysgythru ar ddarn o lechen, a chadw honno wedyn. Gall plant hefyd gystadlu yn ein cwis i ennill gwobr llechen.

Mae gan yr ystafell arddangos amrywiaeth eang o gynnyrch crefft llechi’r cwmni, yn ogystal â chynnyrch crefft eraill o fath Celtaidd a Chymreig.

Gallwch gael plât enw neu blac llechen wedi’i ysgythru ar eich cyfer, ac archebu matiau diodydd a phlaciau wedi’u hargraffu’n arbennig i chi.

Cewch ymlacio gyda diod a thamaid i’w fwyta, i ddilyn beth rydym ni’n sicr fydd yn ymweliad sy’n rhoi mwynhad a boddhad i chi.

Mae’r Gwaith Llechi, y Siopau a’r Ystafell Arddangos yn agored bob dydd o’r flwyddyn (heblaw am Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan) o 9yb tan 5yp. Addas ar gyfer cŵn.

Bydd y caffi hefyd yn agored bob dydd, fel uchod, ond o 10yb tan 5yp. Bydd y daith olaf o gwmpas y gweithdai’n cychwyn am 4yp.

Cyrraedd yma


Cyfarwyddiadau