Mynydd Gwefru


Archebu

portmeirion-1

I gael diwrnod gwefreiddiol i’r teulu, ewch i Ganolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru, Llanberis, lle gallwch ddarganfod pwerau rhyfeddol trydan dŵr storio mewn amgylchedd addysgiadol.

Ewch am daith archwilio, i ryfeddu ar faint aruthrol y siambrau falf enfawr a gweld y generaduron tyrbin sy’n ymateb gyflymaf yn y byd - wrth iddynt fynd o sero i bŵer llawn mewn eiliadau! Wrth fentro’n ddwfn i’r labrinth ym mynydd hynaf Elidir o dwneli tywyll a mawreddog, byddwch yn profi un o gyflawniadau peirianyddol mwyaf dyn.

Yn ôl yn y Mynydd Gwefru, gallwch brofi ein bwyd cartref yn ein Caffi gwych neu edrych o amgylch y siop i brynu anrhegion unigryw.

Cyrraedd yma


Cyfarwyddiadau