Melinau Gwlân Trefriw

portmeirion-1

Mae croeso i ymwelwyr fynd ar daith hunan-dywys o gwmpas amgueddfa’r felin, lle byddwn yn cynhyrchu gorchuddion gwely tapestri Cymreig traddodiadol, rygiau teithio a brethynnau o’r gwlân amrwd, gan ddefnyddio peiriannau sydd dros 50 mlwydd oed.

Tyrbin dŵr sy’n cynhyrchu trydan i ni, a gallwch weld hwnnw gydol y flwyddyn, yn ystod oriau siop.

Cewch wylio’r gwehyddu o ganol Chwefror tan ganol Rhagfyr (Llun i Gwener, heblaw am Wyliau Banc) a pheiriannau ychwanegol fel peiriannau cribo a nyddu a melin ystofi (dylifo) o’r Pasg tan fis Hydref (Llun – Gwener heblaw am Wyliau Banc).

Mae ein cynnyrch gwlân pur ar gael yn ein siop, a hefyd dillad gwlân a nwyddau croen dafad wedi’u prynu i mewn.

Cyrraedd yma


Cyfarwyddiadau